Video

ဧရာဝတီတိုင်း က ကျောင်းလုပွဲလား??? ကျောင်းသိမ်းပွဲလား? ဘာလား?(ရုပ်/သံ)

Written by Aung Lay

သတင္းျဖစ္ သြား တာက(၇ – ၇ – ၂၀၂၀)ေန႔ကပါ အေၾကာင္းေ ၾကာင္းေတြေၾကာ င့္သတင္းမ တင္ႏႈိင္ပါ ျဖစ္စဥ္က- – – ဧရာဝတီတို င္းေသႀကီး လပြတၱာခ႐ိုင္ေ မာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕န ယ္ဒလင္းလွည္း ဆိပ္ေက်း႐ြာ မဂၤလာကန္ ေတာ္ဦးေက်ာင္းတြင္ (၁၃)ႏွစ္ၾကာ သီတင္းသုံး သာသနာျပဳေနေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ေလး ရွင္ဥတၱမကို ေမာ္လၿမိဳင္ ကြၽန္းၿမိဳ႕န ယ္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕မွရဲေမ(၆)ဦးႏွင့္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မႉးဦးစီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ က်ိဳက္ပိတိုက္ နယ္ရဲစခန္းမွပူးေပါင္း အင္အား။

(၃၂)ဦးတို႔ သည္ လူလက္နက္ ဒိုင္းကါမ်ား အျပည့္အစုံႏွင့္ ဆရာေ တာ္ေလးဦး ဥတၱမအားလာေရာ က္ဖမ္းဆည္းသည္ ကို ဆရာေတာ္ေလးအား ကိုးကြယ္ေနသ ည့္႐ြာသားမ်ားက ႐ြာလုံးကြၽတ္အိမ္ မ်ားမွထြက္လာ ၾကၿပီး ကာကြယ္ၾကသ ည္ဟုကနဦး သတင္းမ်ား အရသိ ရွိရပါသည္

ဆရာေတာ္ေလး အားဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ ရာဆရာေတာ္ေလး ကိုယ္တိုင္ မိန႔္ၾကား သည္မွာ- ဆရာေတာ္ေလးသ ည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေမ က်ာင္းလမ္းအိမ္ေတာ္ရာ ဓမၼရိပ္သာႀကီး၏ မမာမက်မ္းျဖစ္ေနသည့္ ဦးစီးပဌာနနာယက ႀကံတိုင္းေအာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၵ ဓမၼႏွင့္ တူဝရီးအရ င္းေတာ္စပ္သည့္သာ သနအေမြခံသား တျပည့္ျဖစ္ၿပီးယၡဳေ က်ာင္းထိုင္ေနသည့္ ေက်ာင္းတိုက္သည္ ႀကံတိုင္းေအာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားျ ကီး၏ေက်ာင္းတိုက္ ခြဲျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္

ဆရာေတာ္ေလး ရွင္ဥတၱမကဆက္ လက္မိန႔္ၾကား သည္မွာ နာမက်မ္းျဖစ္ေနသည့္ ဘႀကီး ဘုန္းႀကီး၏ ၏ေဘးတြင္ ေနထိုင္ သည့္ရဟန္းမ်ား ကဘႀကီးဘုန္း ႀကီးသသိလက္လြ တ္နာမက်မ္း ျဖစ္ေနသည္ကိုအ ခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးပ်ံေတာ္မူ သြားပါကအေမြခံ သားတျပည့္ မ်ိဳးဆက္ျပတ္ ေတာက္သြားေစရန္ လီဆယ္၍ သာသနာေ တာ္ဆိုင္ ရာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ (၇/၁၁)ျဖင့္ေမာ္လၿမိဳ င္ကြၽန္းၿမိဳ႕န ယ္တရား႐ုံး ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ႀကီးေဒၚထားအိခိုင္၏႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုထားသည္ ဟုဆရာေတာ္ေလး၏ မိန႔္ၾကားမႈအရ သိရပါသည္

႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ကိုဆက္လက္ ၍ေမးျမန္းရာ ဆရာေတာ္ေလး‌ကို႐ုံးခ်ိန္း ခ်ိန္းဆိုသည့္ ရက္သည္ (၈-၇-၂၀၂၀)ေန႔ျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ေလးက်မ္းမာ ေရးမေကာ င္းပါသျဖင့္ ဆရာဝန္ေဆးလက္မွတ္ျဖင့္ ႐ုံးခ်ိန္းမတက္ႏႈိင္ပါေၾကာင္း ေဆးခြင့္စာကို (၁-၇-၂၀၂၀)ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ေလး ကိုယ္တိုင္ ထိုးလက္မွတ္ျဖင့္ တကာမ်ားကိုသြားေရာ က္တင္ခိုင္းရာ ‌ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး႐ုံးမွ ေရွ႕ဘတ္စာေရးက ႐ုံးခ်ိန္းေန႔(၈-၇-၂၀၂၀)ရက္ၾကမွလာေရာက္ ခြင့္တင္ပါရန္ေျပာသျဖင့္ျပန္လာခဲ့ရၿပီး

႐ုံးခ်ိန္းေန႔ မတိုင္မီ(၇-၈-၂၀၂၀)ရက္တြင္ ယခုကဲ့သို႔႐ြာသား မ်ားႏွင့္ရဲေျအ ခအတင္ျဖစ္ပြား သြားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ (Covid-19)ေၾကာင့္လူစုလူေဝးမလုပ္ရန္ အမိန႔္ကို လြန္ဆန္၍လာေသာ ေမာ္လၿမိဳင္းကြၽန္းၿမိဳ႕ကႏၷား ေက်ာင္းႏွင့္ပုညဍၬဏ ေက်ာင္းတိုက္မွ ရဟန္း(၂)ပါးႏွင့္ ရဲမ်ား လူစုလူေဝးျဖင့္လာေရာက္ ျခင္းေၾကာင့္႐ြာသူ/ ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ရဲမ်ား ‌အျငင္း ပြားေရာေထြးလူစုလူေဝးျဖစ္သြားသည္ဟု သိရပါသည္

ဤျဖစ္စဥ္နင့္ ပတ္သက္၍ ႐ြာသူ/ ႐ြာသားမ်ား မွေဝ ဖန္ေျပာဆိုသည္ မွာ (၁)တရား႐ုံး ႐ုံးခ်ိန္းမတိုင္မီ(၁)ရက္အလိုတြင္ရဲ အင္အား အလုံးအရ င္းႏွင့္႐ြာသို႔လာေ ရာက္ျခင္း (၂)ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲသာ သနာေတာ္ဆိုင္ရာေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔အင္ အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဆရာေတာ္ေလးအားဖမ္း ဆီးရန္ဝင္ေရာက္လာျခင္း (၃)ေက်း႐ြာသားမ်ားကဖမ္းဝရမ္းေတာင္းရာျပလို႔ မရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးက ေျပာၾကားျခင္း

(၄)ဗြီဒီယိုဖိုင္အတြင္းမွအု ပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ေျပာဆို ခ်က္အရ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕မွစထြက္လာ စဥ္အေၾကာင္းမၾကားပဲ ေက်ာ္ဇံ႐ြာေရာက္မွ ရဲသုံးေယာက္ႏွင့္လာေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေရာက္လာသည့္ အခါမွာရဲ(၃၂)ေယာက္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီး (၂)ပါးအစုအေဝးႏွင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း (၅)နယ္ထိန္းရဲ အရာရွိမွ တာဝန္ခ်ိန္တြင္အရပ္ဝတ္ ျဖင့္႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားျဖင့္အေျခအတင္ေျပာ ဆိုျခင္းမ်ားသည္ ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားကိုရည္ ႐ြယ္ခ် က္ရွိရွိဆူပူမႈျဖစ္ေစ ရန္ဖန္တီးျခင္း (၆)မိမိတို႔ေက်း႐ြာ၏လြပ္လတ္စြာကိုးကြယ္ယုံ ၾကည္မႈကို ထိပါးေႏွာက္ ယွက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါ သည္ဟု ႐ြာသူ/႐ြာသားမ်ားေက ဝဖန္ေျပာဆိုသည္ ကိုၾကားသိရပါသည္

အျခင္းျဖစ္ပြားျ ပီး႐ုံးခ်ိန္းေန႔ျဖစ္သည့္(၈-၇- ၂၀၂၀)ေန႔တြင္ေရွ႕ဘတ္စါေရးႀကီးေျ ပာဆိုသည့္အ တိုင္းဆရာေတာ္ေလး၏ေဆးခြင့္စါ ကိုတရား႐ုံးသို႔ ႐ုံးခ်ိန္(၁၁)နာရီ တြင္သြားေရာ က္ေပးပို႔ရာ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးေဒၚထားအိခိုင္က ပယ္ခ်လိုက္သည့္ အတြက္ အစိုးရ စာတိုက္ ေန႔ျခင္းေရာက္ အျမန္ေခ်ာ ျဖင့္‌ၿမိဳ႕နယ္တရားသူျ ကီး‌ေဒၚထားအိခိုင္ကို လိပ္မူ ၍ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေပး ပို႔ေၾကာင္းသ က္ေသကို အျမန္ေခ်ာ ပို႔စာတိုက္စလစ္ျဖတ္ပိုင္းကို ဆရာေတာ္ေ လးထံသို႔ လက္‌ေရာက္ဆ က္ကပ္ သည္ဟု ႐ြာသားမ်ား ၏ေျပာစကားမ်ား အရ သိရွိရပါသည္ မွတ္ခ်က္- -သတင္းကိုသတင္းအတိုင္းေရး ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး သတင္းေရးသူ၏ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္မပါရွိပါ

Unicode

သတင်းဖြစ် သွား တာက(၇ – ၇ – ၂၀၂၀)နေ့ကပါ အကြောင်းေ ကြာင်းတွေကြော င့်သတင်းမ တင်နှိုင်ပါ ဖြစ်စဉ်က- – – ဧရာဝတီတို င်းသေကြီး လပွတ္တာခရိုင်ေ မာ်လမြိုင်ကျွန်းမြို့န ယ်ဒလင်းလှည်း ဆိပ်ကျေးရွာ မင်္ဂလာကန် တော်ဦးကျောင်းတွင် (၁၃)နှစ်ကြာ သီတင်းသုံး သာသနာပြုနေတော်မူသော ဆရာတော်လေး ရှင်ဥတ္တမကို မော်လမြိုင် ကျွန်းမြို့န ယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့မှရဲမေ(၆)ဦးနှင့်ရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးဦးစီးသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျိုက်ပိတိုက် နယ်ရဲစခန်းမှပူးပေါင်း အင်အား။ (၃၂)ဦးတို့ သည် လူလက်နက် ဒိုင်းကါများ အပြည့်အစုံနှင့် ဆရာေ တာ်လေးဦး ဥတ္တမအားလာရော က်ဖမ်းဆည်းသည် ကို ဆရာတော်လေးအား ကိုးကွယ်နေသ ည့်ရွာသားများက ရွာလုံးကျွတ်အိမ် များမှထွက်လာ ကြပြီး ကာကွယ်ကြသ ည်ဟုကနဦး သတင်းများ အရသိ ရှိရပါသည်

ဆရာတော်လေး အားဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်လျှောက်ထားကြည့် ရာဆရာတော်လေး ကိုယ်တိုင် မိန့်ကြား သည်မှာ- ဆရာတော်လေးသ ည်ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့နယ် မြို့မေ ကျာင်းလမ်းအိမ်တော်ရာ ဓမ္မရိပ်သာကြီး၏ မမာမကျမ်းဖြစ်နေသည့် ဦးစီးပဌာနနာယက ကြံတိုင်းအောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္ဒ ဓမ္မနှင့် တူဝရီးအရ င်းတော်စပ်သည့်သာ သနအမွေခံသား တပြည့်ဖြစ်ပြီးယ္ခုေ ကျာင်းထိုင်နေသည့် ကျောင်းတိုက်သည် ကြံတိုင်းအောင် ဆရာတော်ဘုရားြ ကီး၏ကျောင်းတိုက် ခွဲဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်

ဆရာတော်လေး ရှင်ဥတ္တမကဆက် လက်မိန့်ကြား သည်မှာ နာမကျမ်းဖြစ်နေသည့် ဘကြီး ဘုန်းကြီး၏ ၏ဘေးတွင် နေထိုင် သည့်ရဟန်းများ ကဘကြီးဘုန်း ကြီးသသိလက်လွ တ်နာမကျမ်း ဖြစ်နေသည်ကိုအ ခွင့်ကောင်းယူ၍ ဆရာတော် ဘုရားကြီးပျံတော်မူ သွားပါကအမွေခံ သားတပြည့် မျိုးဆက်ပြတ် တောက်သွားစေရန် လီဆယ်၍ သာသနာေ တာ်ဆိုင် ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် (၇/၁၁)ဖြင့်မော်လမြို င်ကျွန်းမြို့န ယ်တရားရုံး မြို့နယ်တရားသူကြီး ကြီးဒေါ်ထားအိခိုင်၏ရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားသည် ဟုဆရာတော်လေး၏ မိန့်ကြားမှုအရ သိရပါသည်

ရွာသူရွာသားများ ကိုဆက်လက် ၍မေးမြန်းရာ ဆရာတော်လေး‌ကိုရုံးချိန်း ချိန်းဆိုသည့် ရက်သည် (၈-၇-၂၀၂၀)နေ့ဖြစ်ပြီး ဆရာတော်လေးကျမ်းမာ ရေးမကော င်းပါသဖြင့် ဆရာဝန်ဆေးလက်မှတ်ဖြင့် ရုံးချိန်းမတက်နှိုင်ပါကြောင်း ဆေးခွင့်စာကို (၁-၇-၂၀၂၀)နေ့တွင် ဆရာတော်လေး ကိုယ်တိုင် ထိုးလက်မှတ်ဖြင့် တကာများကိုသွားရော က်တင်ခိုင်းရာ ‌မြို့နယ်တရားသူကြီးရုံးမှ ရှေ့ဘတ်စာရေးက ရုံးချိန်းနေ့(၈-၇-၂၀၂၀)ရက်ကြမှလာရောက် ခွင့်တင်ပါရန်ပြောသဖြင့်ပြန်လာခဲ့ရပြီး

ရုံးချိန်းနေ့ မတိုင်မီ(၇-၈-၂၀၂၀)ရက်တွင် ယခုကဲ့သို့ရွာသား များနှင့်ရဲအြေ ခအတင်ဖြစ်ပွား သွားပြီး နိုင်ငံတော်မှ (Covid-19)ကြောင့်လူစုလူဝေးမလုပ်ရန် အမိန့်ကို လွန်ဆန်၍လာသော မော်လမြိုင်းကျွန်းမြို့ကန္နား ကျောင်းနှင့်ပုညဍ္ဋဏ ကျောင်းတိုက်မှ ရဟန်း(၂)ပါးနှင့် ရဲများ လူစုလူဝေးဖြင့်လာရောက် ခြင်းကြောင့်ရွာသူ/ ရွာသားများနှင့်ရဲများ ‌အငြင်း ပွားရောထွေးလူစုလူဝေးဖြစ်သွားသည်ဟု သိရပါသည်

ဤဖြစ်စဉ်နင့် ပတ်သက်၍ ရွာသူ/ ရွာသားများ မှဝေ ဖန်ပြောဆိုသည် မှာ (၁)တရားရုံး ရုံးချိန်းမတိုင်မီ(၁)ရက်အလိုတွင်ရဲ အင်အား အလုံးအရ င်းနှင့်ရွာသို့လာေ ရာက်ခြင်း (၂)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲသာ သနာတော်ဆိုင်ရာကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့အင် အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဆရာတော်လေးအားဖမ်း ဆီးရန်ဝင်ရောက်လာခြင်း (၃)ကျေးရွာသားများကဖမ်းဝရမ်းတောင်းရာပြလို့ မရကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ပြောကြားခြင်း

(၄)ဗွီဒီယိုဖိုင်အတွင်းမှအု ပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ပြောဆို ချက်အရ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှစထွက်လာ စဉ်အကြောင်းမကြားပဲ ကျော်ဇံရွာရောက်မှ ရဲသုံးယောက်နှင့်လာကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီး ရောက်လာသည့် အခါမှာရဲ(၃၂)ယောက်နှင့် ဘုန်းကြီး (၂)ပါးအစုအဝေးနှင့်ဖြစ်နေကြောင်း (၅)နယ်ထိန်းရဲ အရာရှိမှ တာဝန်ချိန်တွင်အရပ်ဝတ် ဖြင့်ရွာသူ/ရွာသားများဖြင့်အခြေအတင်ပြော ဆိုခြင်းများသည် ရွာသူ/ရွာသားများကိုရည် ရွယ်ချ က်ရှိရှိဆူပူမှုဖြစ်စေ ရန်ဖန်တီးခြင်း (၆)မိမိတို့ကျေးရွာ၏လွပ်လတ်စွာကိုးကွယ်ယုံ ကြည်မှုကို ထိပါးနှောက် ယှက်ခြင်းများဖြစ်ပါ သည်ဟု ရွာသူ/ရွာသားများကေ ဝဖန်ပြောဆိုသည် ကိုကြားသိရပါသည်

အခြင်းဖြစ်ပွားြ ပီးရုံးချိန်းနေ့ဖြစ်သည့်(၈-၇- ၂၀၂၀)နေ့တွင်ရှေ့ဘတ်စါရေးကြီးေြ ပာဆိုသည့်အ တိုင်းဆရာတော်လေး၏ဆေးခွင့်စါ ကိုတရားရုံးသို့ ရုံးချိန်(၁၁)နာရီ တွင်သွားရော က်ပေးပို့ရာ မြို့နယ် တရားသူကြီးဒေါ်ထားအိခိုင်က ပယ်ချလိုက်သည့် အတွက် အစိုးရ စာတိုက် နေ့ခြင်းရောက် အမြန်ချော ဖြင့်‌မြို့နယ်တရားသူြ ကီး‌ဒေါ်ထားအိခိုင်ကို လိပ်မူ ၍ပေးပို့ခဲ့ပြီးပေး ပို့ကြောင်းသ က်သေကို အမြန်ချော ပို့စာတိုက်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းကို ဆရာတော်ေ လးထံသို့ လက်‌ရောက်ဆ က်ကပ် သည်ဟု ရွာသားများ ၏ပြောစကားများ အရ သိရှိရပါသည် မှတ်ချက်- -သတင်းကိုသတင်းအတိုင်းရေး ခြင်းသာဖြစ်ပြီး သတင်းရေးသူ၏ သဘောထားမှတ် ချက်မပါရှိပါ

About the author

Aung Lay

Leave a Comment