ထီပေါက်စဉ်

(၁၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်အစ အဆုံး ပေါင်းချုပ်တိုက်လို့ရပီနော်

Written by Aung Lay

(၁၇)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁ဝဝဝတန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး ကံထူးရှင်များဖြစ်ကြပါစေ

Zawgyi

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁ဝဝဝတန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုႀကီး ကံထူးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါေစ(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ #ထီေပါက္စဥ္

၁.၇.၂၀၂၀#သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆု

ည ၈၅၃၀၉၅

#သိန္းတစ္ေသာင္းဆုဖ ၇၈၇၃၅၄

#သိန္းငါးေထာင္ဆု

ဃ ၈၄၇၉၃၀

ဓ ၄၀၆၈၂၀

#သိန္ႏွစ္ေထာင္ဆု

ဍ ၂၆၆၀၈၇

မ ၈၁၈၅၄၉

ဇ ၈၈၇၅၁၀

ဌ ၃၂၀၀၁၈

ဝ ၅၇၉၁၉၇

#သိန္တစ္ေထာင္ဆု

ဍ ၆၀၈၃၁၉

ဝ ၁၂၀၃၆၄

ဌ ၁၄၄၁၆၅

ကဃ ၈၉၈၃၅၀

ယ ၅၅၄၅၉၀

ဆ ၃၅၆၉၁၀

ဂ ၃၉၄၃၂၅

(၁၇) ႀကိမ္ ထီေပါက္စဥ္ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ကင ၃၈၇၂၀

ဎ ၆၆၆၉၀

ဓ ၈၀၇၉၅

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

17 ႀကိမ္ ထီေပါက္စဥ္ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဗ ၉၃၁၇

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

Like&share17 ႀကိမ္ ထီေပါက္စဥ္ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

သ ၁၉၀

ဓ ၅၀၄

ဂ ၃၉၈

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

စ် ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ထ ၁၄၈

ဋ ၂၄၃

Like&share၁၇ ႀကိမ္ ထီေပါက္စဥ္ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဟ ၉၂

စ ၂၉

စ် ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ဌ ၈၅

ကဃ ၅၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ပ ၅၈

ထ ၆၀

(၁၇)ႀကိမ္ ထီေပါက္စဥ္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုႀကီး (၁၈) ဆု
———————————-

ဗ ၇၀၀၈၆၅

ဝ ၈၂၉၀၃၀

ဇ ၃၂၉၃၂၇

ဍ ၃၆၇၀၆၁

ဓ ၇၁၂၀၀၅

ဆ ၉၆၄၃၃၇

ရ ၁၁၇၀၁၂

တ ၃၉၂၆၀၁

ပ ၄၆၀၂၂၉

ထ ၈၄၈၀၀၈

ဏ ၄၁၀၀၃၄

ကဂ ၇၅၉၃၂၇

ရ ၄၇၇၆၉၃

ဟ ၅၄၉၅၇၃

ဍ ၃၂၇၂၅၂

ဠ ၆၄၇၂၂၃

ဈ ၆၂၀၆၆၀

ဋ ၃၁၃၇၉၆

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုႀကီး (၂၁) ဆု
————————————

ကဂ ၅၉၆၀၁၄

အ ၆၃၅၂၆၁

ဎ ၆၅၅၀၂၄

ဇ ၁၉၇၆၆၉

ည ၄၁၅၉၇၂

န ၈၅၅၅၆၉

ကဂ ၂၀၀၇၆၈

သ ၆၅၇၆၅၃

ဖ ၄၅၁၀၂၄

ဋ ၆၁၆၈၁၇

ဒ ၈၄၂၅၂၉

ဆ ၁၉၁၃၈၁

မ ၄၆၃၃၃၁

ထ ၂၀၁၂၄၅

ဇ ၇၅၄၅၂၁

ခ ၈၃၉၉၈၂

ဇ ၇၅၁၈၇၃

ဎ ၄၀၇၂၆၁

ဏ ၆၈၂၅၆၂

ဌ ၆၀၇၁၇၅

မ ၃၇၃၉၁၆

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုႀကီး (၂၆) ဆု
————————————

စ ၈၂၃၂၃၄

င ၉၁၁၈၆၇

ဠ ၃၃၃၁၆၉

သ ၃၈၂၄၅၃

န ၇၉၉၄၅၆

န ၈၁၅၀၀၈

ဆ ၂၉၂၃၂၁

စ ၂၄၆၂၄၅

လ ၆၀၁၃၀၆

ဗ ၃၄၉၀၃၅

ကစ ၅၇၃၄၁၈

ဟ ၃၉၉၈၅၃

ထ ၈၈၁၇၀၅

ခ ၃၉၉၄၃၃

ဘ ၅၉၉၀၀၅

ည ၇၈၈၇၉၁

ည ၉၆၄၃၃၄

ကင ၇၈၇၃၄၅

သ ၄၈၀၂၃၂

ဟ ၈၁၂၈၄၄

ဈ ၃၇၃၉၉၂

ဗ ၇၈၉၂၁၈

ယ ၇၅၀၀၀၈

ပ ၆၅၁၄၅၇

ဗ ၉၉၇၆၁၀

ယ ၇၃၆၈၄၈

က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုႀကီး (၂၆) ဆု
———————————–

ည ၃၇၉၃၅၈

ဇ ၂၃၈၂၇၄

အ ၇၉၀၀၃၈

ဆ ၄၀၈၈၃၆

ဈ ၄၂၀၉၄၁

ဝ ၆၃၈၃၃၉

ဃ ၇၃၁၆၀၆

ဆ ၅၃၂၈၉၆

ဓ ၃၂၁၈၁၄

ဋ ၈၃၄၀၇၈

ဆ ၅၃၈၆၈၉

ဘ ၁၈၁၆၅၃

အ ၂၃၇၅၀၀

ဎ ၁၁၂၇၉၆

ကဃ ၇၀၆၀၉၆

ဗ ၆၆၄၂၂၅

ဓ ၃၆၆၇၈၅

ကဂ ၁၄၀၃၃၅

ဂ ၇၂၈၅၂၀

လ ၉၇၄၇၉၅

ဒ ၅၂၃၅၁၇

ကင ၈၁၈၂၆၁

ကခ ၅၃၅၂၆၆

ဈ ၄၉၃၈၆၆

ကဂ ၄၃၂၀၈၈

ဖ ၆၉၇၈၇၂

About the author

Aung Lay

Leave a Comment